Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Sborník publikovaných příspěvků z konference
Kurikulum v proměnách školy
20. - 21. 6. 2007
Pedagogická fakulta MU
Centrum pedagogického výzkumu PdF MU

Zpět na úvodní stranu

RNDr. Růžena Blažková, CSc.

Matematická gramotnost absolventů základní školy

  Anotace: Jak se postupně vytváří matematická gramotnost dětí, jakou gramotností vy měl být vybaven absolvent základní školy vzhledem k potřebám dalšího studia a požadavků praxe. Vzájemná korespondence matematické gramotnosti a očekávaných výstupů vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace.

BLAŽKOVÁ, R. Matematická gramotnost absolventů základní školy. In MAŇÁK, J.; JANÍK, T. (ed.) Absolvent základní školy. Brno : PdF MU, 2007, s. 140-146. ISBN 978-80-210-4402-9

 

Plný text příspěvku