Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Sborník publikovaných příspěvků z konference
Kurikulum v proměnách školy
20. - 21. 6. 2007
Pedagogická fakulta MU
Centrum pedagogického výzkumu PdF MU

Zpět na úvodní stranu

PhDr. Petr Bauman

Absolvent základní školy v trojí perspektivě

  Anotace: Příspěvek se zabývá problematikou vymezení profilu absolventa základní školy ve vztahu k jeho další životní dráze, a to ve trojí perspektivě: (1) uplatnění na trhu práce, (2) úspěšné navazující studium a (3) prožití kvalitního života v nejširším slova smyslu. Autor předkládá stručnou charakteristiku těchto perspektiv, analyzuje jejich dílčí konsekvence pro pojetí základního vzdělávání a, ve vztahu k základní škole, argumentuje pro dominanci třetí zmíněné perspektivy; zamýšlí se rovněž nad úlohou, kterou by v tomto ohledu mohla (či měla) v kurikulu základní školy plnit filozofická reflexe.

BAUMAN, P. Absolvent základní školy v trojí perspektivě. In MAŇÁK, J.; JANÍK, T. (ed.) Absolvent základní školy. Brno : PdF MU, 2007, s. 85-92. ISBN 978-80-210-4402-9

 

Plný text příspěvku