Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Sborník publikovaných příspěvků
z konference

Kurikulum
v proměnách školy

20. - 21. 6. 2007
Pedagogická fakulta MU
Centrum pedagogického výzkumu PdF MU

Zpět na úvodní stranu

  Úvodní informace

  Vážení čtenáři, tyto stránky jsou jedním z výstupů z konference Kurikulum v proměnách školy, která se konala ve dnech 20. a 21. 6. 2007 na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Z této konference jsou k dispozici dvě tištěné publikace, každá s odlišným tematickým zaměřením:

  • Příspěvky k tvorbě a výzkumu kurikula (editoři: T. Janík, P. Knecht, V. Najvarová, Brno : Paido, 2007) si kladou za cíl přiblížit problematiku, která u nás nabývá na závažnosti, a to zejména v souvislosti s probíhající kurikulární reformou.
  • Autoři příspěvků v publikaci Absolvent základní školy (editoři: J. Maňák, T. Janík, Brno : MU, 2007) analyzují, jak se práce základní školy promítá do znalostí, dovedností a postojů absolventů.
  Tyto stránky vznikly s cílem zpřístupnit příspěvky z obou publikací širšímu okruhu čtenářů. Konferenční příspěvky jsou řazeny jednak dle názvů a jednak dle autorů. Věříme, že se předkládané příspěvky setkají s pozitivními ohlasy, které podnítí diskusi vedenou nad problematikou kurikula.

Doporučení pro citování příspěvků:

   Vzhledem k tomu, že všechny příspěvky na těchto stránkách byly publikovány i v knižní podobě, doporučujeme citovat všechny studie tak, jak je uvedeno u plného textu příspěvku, tj. z knižních sborníků.