Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Sborník publikovaných příspěvků
z konference

Kurikulum
v proměnách školy

20. - 21. 6. 2007
Pedagogická fakulta MU
Centrum pedagogického výzkumu PdF MU

Zpět na úvodní stranu

Konferenční příspěvky dle autorů

PaedDr. Petr Bauman
Ing. Renata Bellová, PhD.
Ing. Dana Blahútová
RNDr. Růžena Blažková, CSc.
Mgr. Pavel Brebera
Ing. Eva Dobšíková
PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
RNDr. Dominik Dvořák
Mgr. Petra Fridrichová
Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc.
PhDr. Petr Hlaďo
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.
Mgr. Zdeněk Hromádka
PhDr. Dana Hübelová
Mgr. Aleš Chupáč
Mgr. Miroslav Janda
PhDr. Tomáš Janík, M.Ed., Ph.D.
doc. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
RNDr. Eva Janoušková

Mgr. Ing. Svatava Kašpárková, Ph.D.
Mgr. Karel Keller
Mgr. Klára Kostková
prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.
Ing. Oldřich Králík, CSc.
Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.
PaedDr. Soňa Kršjaková
Mgr. Zuzana Lopušanová
Mgr. Ondřej Lochman
prof. PhDr. Josef Maňák, CSc.
PhDr. Věra Martinková, CSc.
PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.
PaedDr. Hana Mühlhauserová
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
Mgr. Petr Najvar
Mgr. Veronika Najvarová
prof. PhDr. Alena Nelešovská, CSc.
PhDr. Vladimíra Neužilová
Mgr. Pavel Novotný
doc. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc.

PaedDr. Martina Pavlikánová, PhD.
PhDr. Milada Pelajová
PhDr. Radovan Rybář, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Sedlák, CSc.
doc. Dr. Mag. Renate Seebauer
PhDr. Jana Skácelová
Mgr. Anna Skoupá
doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.
doc. PhDr. Vladimír Spousta
PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.
doc. PhDr. Miroslav Špánik, CSc.
PaedDr. Jan Šťáva, CSc.
PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.
prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD.
prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc.
doc. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.
Petr Vilímek
doc. PhDr. Eva Vyskočilová, CSc.
doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD.
Mgr. Lucie Zormanová