Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Konference, 
které IVŠV pořádal nebo se na jejich pořádání podílel:

 

Mezi teorií a praxí: metodologie zkoumání procesů výuky
28. 4. 2016, Brno
webová stránka konference

Pojetí a role oborových didaktik v učitelském vzdělávání
14. 10. 2015, Brno
webová stránka konference

Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy
19. 6. 2015, Brno
webová stránka konference

Standardy a kariérní systémy v učitelské profesi: zahraniční přístupy a česká cesta
27. 11. 2014, Brno
webová stránka konference

Internationale Tagung der Internationalen Gesellschaft für historische und systematische Schulbuchforschung
Methodenfragen in der Schulbuch- und Lehrmittelforschung
Brno, 27.–29. September 2013
oficiální webová stránka konference.

Emotions in school and instruction:
The power of video studies in investigating teaching and learning in the classroom V
4.-6. 12. 2012, Institute for Educational Science, Friedrich-Schiller-Universität Jena

Národní konference projektu KURIKULUM G
30. 11. 2011, Praha
oficiální webová stránka konference

19. výroční konference ČAPV Smíšený design v pedagogickém výzkumu
5.-7. 9. 2011, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
oficiální webové stránky konference

Power of video studies in investigating teaching and learning IV
17.–21. 11. 2010, IPN – Leibniz Institute for Science and Mathematics Education, University of Kiel

New Pathways in the Professional Development of Teachers
15.–16. 6. 2010, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
oficiální webové stránky konference

IX. Internationale Sommerakademie Bewegung und Sport im Kontext: Themen – Methoden – Daten – Analysen
17.–21. 5. 2010, Zentrum für Sportwissenschaft und Universitätssport, Universität Wien

The power of video studies in investigating teaching and learning in the classroom III
17.–20. 11. 2009, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Kurikulum a výuka v proměnách školy
24.–25. 6. 2009, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
program konference
fotografie z konference

Kurikulum a učebnice z pohľadu pedagogického výskumu
15.–16. 6. 2009, Štátny pedagogický ústav, Bratislava

Kurikulum a učebnice z pohledu pedagogického výzkumu
24.–25. 6. 2008, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
program konference

The Power of Videostudies in Teaching and Learning in Classroom II
3.–6. 4. 2008, Fridrich-Schiller-Universität Jena

Učitel a žák v současné škole
12. 2. 2008, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

The Power of Videostudies in Teaching and Learning in Classroom
1.–3. 11. 2007, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Kurikulum v proměnách školy
20.–21. 6. 2007, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
oficiální webové stránky konference

Sommerakademie VII – Nové výzvy k podpoře zdraví na školách
20.–24. 8. 2006, Telč

Problémy kurikula základní školy
22. 6. 2006, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Foreign Language Acquisition at an Early Age
15. 3. 2006, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Obsahová dimenze kurikula základní školy
20. 10. 2005, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Škola a zdraví pro 21. století
15.–16. 9. 2005, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Výzvy z konference Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu
16. 2. 2005, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu
13.–14. 9. 2004, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Pedagogická praxe v pregraduální přípravě učitelů
24. 2. 2004, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

11. výroční konference ČAPV Sociální a kulturní souvislosti výchovy
10.–11. 9. 2003, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
oficiální webové stránky konference