Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Institut výzkumu školního vzdělávání

O nás

Institut výzkumu školního vzdělávání (IVŠV) je vědecko-výzkumným pracovištěm Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Je součástí CVIDOS (Centra výzkumných institutů a doktorských studií).

Posláním institutu je rozvíjet výzkum školního vzdělávání v širších sociokulturních souvislostech.

Výzkumná pozornost je přednostně zaměřena na předpoklady, procesy a výsledky vzdělávání ve školách různého typu a stupně. V jednotlivých projektech se zkoumají problémy kurikula, vyučování a učení, učitelské profesionalizace a další.

Motto výzkumem k lepšímu vzdělávání zavazuje institut k tomu, aby zprostředkovával hlubší porozumění edukační realitě ve školách a propracovával východiska pro zkvalitňování jejich praxe. Ve snaze o naplnění těchto cílů se využívá postupů teoretického i empirického výzkumu, uplatňují se přístupy interdisciplinární i komparativní. Vedle kvantitativní a kvalitativní metodologie se využívá také metodologie smíšené.

Celý článek...

 

Aktuality

V úterý 13. prosince 2016 ve 14 hod. se v prostorách Galerie RUV v suterénu budovy Poříčí 7/9 koná přednáška doc. Jiřího Zounka a Mgr. Michala Šimáně z ÚPV FF MU na téma "Metoda orální historie ve výzkumu dějin soudobého školství (i digitálních technologií)".

Čtvrtá oborovědidaktická konrerence se bude konat ve čtvrtek 8. prosince 2016 (pozor změna plánovaného termínu). Jejím tématem bude tvorba a výzkum učebnic v oborovědidaktických souvislostech.

V termínu 25.4.-29.4. 2016 absolvovala Karolína Pešková výukový pobyt v rámci programu ERASMUS+ na Universität Augsburg (Philosophisch-Sozialwissenschaftliche Fakultät, Lehrstuhl für Pädagogik) v Augsburgu. V rámci přednášek a seminářů pro bakalářské a magisterské studenty referovala o školského systému, kurikulárních změnách a současném vývoji učitelského vzdělávání v České republice a prezentovala metodologické přístupy analýzy vizuálních prostředků v učebnicích. Vedla též seminář pro akademické pracovníky a doktorandy katedry pedagogiky zaměřený na výzkumná zjištění projektů aktuálně řešených na IVŠV.

Dne 28. dubna 2016 pořádal IVŠV konferenci Mezi teorií a praxí: metodologie zkoumání procesů výuky.

Dne 24. 3. 2016 prezentoval Petr Knecht v prostorách Akademického konferenčního centra AV ČR vyžádaný referát Predátory již známe. Otevírá se nyní aréna pro semipredátory a publikační mafiány? Referát zazněl v úvodu konference "Predátoři, publikace, peníze na vědu" organizované Fakultou sociálních věd UK.

Archiv aktualit