RNDr. Eva Trnová, Ph.D.

Řešené projekty:

Mezinárodní projekt financovaný z ESF Professional Reflection-Oriented Focus on Inquiry-based Learning and Education though Science (PROFILES).

Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, spoluřešitel.

GAČR P407/10/0514: Dovednosti žáků v biologii, geografii a chemii: výzkum zamýšleného, realizovaného a osvojeného kurikula na počátku implementace kurikulární reformy (spoluřešitel).

Podané grantové žádosti:

Žádné

Spolupráce s jinými pracovišti:

Žádné


  • Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání, Sekce chemie,
  • Pedagogická fakulta MU,
  • 603 00 B r n o,
  • Poříčí 7 (mapa)