Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.

Řešené projekty:

Vývoj a pilotní odzkoušení metodiky pro vytváření a používání didaktických prostředků propagujících technické disciplíny a výzkum ve výuce na základních školách.

2E08026: MŠMT ČR – Lidské zdroje, spoluřešitel.

Podané grantové žádosti:

Žádné

Spolupráce s jinými pracovišti:

Žádné


  • Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání, Sekce chemie,
  • Pedagogická fakulta MU,
  • 603 00 B r n o,
  • Poříčí 7 (mapa)