Mgr. Irena Plucková, Ph.D.

Řešené projekty:

Syntézou poznatků přírodních věd k rozvoji klíčových kompetencí učitelů s důrazem na realizaci kurikulární reformy.

Podané grantové žádosti:

Žádné

Spolupráce s jinými pracovišti:

Žádné


  • Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání, Sekce chemie,
  • Pedagogická fakulta MU,
  • 603 00 B r n o,
  • Poříčí 7 (mapa)