doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.

Řešené projekty:

GAČR P407/10/0514: Dovednosti žáků v biologii, geografii a chemii: výzkum zamýšleného, realizovaného a osvojeného kurikula na počátku implementace kurikulární reformy (spoluřešitel).

FRVŠ: Inovace laboratorního cvičení z biochemie

Podané grantové žádosti:

žádné

Spolupráce s jinými pracovišti:

Universität Wien, Institut für Anorganische Chemie / Materialchemie – Fachdidaktische Zentrum für Chemie, prof. Anja Lembens

Univerzita Karlova v Praze, PřF, Katedra učitelství a didaktiky chemie

Univerzita Karlova v Praze, PřF, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje


  • Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání, Sekce chemie,
  • Pedagogická fakulta MU,
  • 603 00 B r n o,
  • Poříčí 7 (mapa)