Přelití kapaliny z nádoby do nádoby

Pomůcky: 2 nádoby, kapalina
Postup: Jednu z nádob uchopíme popř. upevníme (podle její velikosti a tvaru). Nádoby uchopujeme nálepkou do dlaně, zásadně je neuchytáváme pouze za zábrus (toto místo je na celé láhvi nejméně pevné). Hrdla obou nádob by se měla dotýkat. Poté můžeme přelít požadované množství kapaliny. Ulpělou kapku odstraníme tak, že se hrdlo se zavěšenou kapkou přiloží zpět k nádobě, tak aby se kapka dotkla její stěny.