Práce se střičkou a s kapátkem

PŘEVOD KAPALINY KAPÁTKEM

Pomůcky: kapátko, destilovaná voda
Postup: Láhev odzátkujeme a zátku odložíme vnější stranou na stůl. Kapátko ponoříme do kapaliny, nasajeme a ulpělou kapku na kapátku otřeme o okraj láhve. Bez ukápnutí přeneseme kapalinu a posléze ji z kapátka vypustíme. Po skončení odběru láhev neprodleně uzavřeme. Kapátko propláchneme destilovanou vodou. Pokud jsme přenášeli těkavé rozpouštědlo (např. ethanol), kapátko proplachovat nemusíme.

Přehrát video Přehrát video

PŘEVOD KAPALINY ZE STŘIČKY

Pomůcky: střička, nádoba, destilovaná voda
Postup: Prostřednictvím střičky převedeme kapalinu (obvykle destilovanou vodu) po vnitřní stěně nádoby bez vystříknutí kapaliny. Pomocí střičky můžeme dávkovat i jedinou kapku, a to tak, že napřed odstříkneme ze střičky větší množství kapaliny do výlevky. V ústí střičky přitom zbude několik kapek, které pak můžeme postupně ze střičky uvolnit do cílové nádoby.

Přehrát video Přehrát video