Práce s kahany

Lihový kahan

Zapálení plamene

 1. Z kahanu sejmeme klobouček.
 2. Pomocí nálevky naplníme kahan lihem (do 2/3 objemu kahanu).
 3. Zapálenou zápalku přiložíme ke knotu.

Zhasnutí plamene

Zhasnutí kahanu provedeme přiklopením kloboučku na knot.

Lihový kahan

 

Plynový kahan

Zapálení plamene

 1. Zkontrolujeme, zda je otevřen centrální přívod plynu do laboratoře (zajistí vedoucí cvičení).
 2. K uzavřenému přívodu plynu na pracovní místo ke stolu zapojíme hadici kahanu.
 3. Uzavřeme přívod vzduchu do kahanu.
 4. Uzavřeme šroub přívodu plynu na kahanu.
 5. Otevřeme přívod plynu na pracovní místo.
 6. Otevřeme šroub přívodu plynu na kahanu.
 7. Chvíli vyčkáme, až plyn vytlačí vzduch z hadice kahanu. Postavíme se bokem od kahanu (nenakláníme se nad něj).
 8. Zapálenou zápalku přiložíme z boku k ústí kahanu.
 9. Pomocí přívodu vzduchu seřídíme požadovanou velikost a intenzitu plamene.

Zhasnutí plamene

 1. Uzavřeme přívod vzduchu na kahanu.
 2. Uzavřeme šroub přívodu plynu na kahanu.
 3. Uzavřeme přívod plynu na pracovní místo.
 4. Vedoucí laboratorního cvičení po skončení výuky uzavře hlavní uzávěr plynu (přívod plynu do laboratoře).

Plynový kahan

Zapálené hořáky kahanů nenecháváme hořet bez dozoru. Prošlehne-li plamen dovnitř hořáku nebo dojde-li k pohlcení plamene, je třeba okamžitě uzavřít přívod plynu a hořák seřídit. Přívodní hadice k hořákům musí být neporušené a musí být z jednoho kusu maximální délky 1,5 m. Unikání plynu se zjišťuje pěnivými roztoky, nikdy se nesmí používat přímý otevřený plamen.

Přehrát video Přehrát video