Práce se zařízením pro jímání plynů

Plyn je vhodné jímat takovým způsobem, aby bylo jasné, kolik plynu bylo najímáno. Nejjednodušší způsob je ten, že plyn jímáme do nádoby plné vody, která je umístěná vzhůru dnem ve vaně s vodou. Vznikající plyn vodu vytlačuje. Pro zvýšení efektu je možné vodu např. obarvit. Vodu do válce nejsnadněji dostaneme tak, že napřed naplníme vanu, pak do ní ponoříme válec a naplníme jej vodou. Potom jej (s ústím pod hladinou) otočíme dnem nahoru a dno opatrně zvedneme. Voda zůstane ve válci (viz následující tři obrázky).

Postup plnění válce vodou
Obr. 1: Postup plnění válce vodou

 

Jiná možnost je (ve speciálních případech, zejména při elektrolýze vody) využít např. Hofmannův přístroj. Princip je ovšem stejný – plyn je jímán pod hladinu kapaliny v nádobě.

Jímání plynu do nádobky plné vody
Obr. 2: Jímání plynu do nádobky plné vody

 

Hofmannův přístroj

V některých případech plyn jímáme pouze do suché nádobky. V takovém případě je nutno otočit dno nádobky podle hustoty (molární hmotnosti) jímaného plynu. Plyn s nižší molární hmotností než odpovídá vzduchu (tj. 28,84 g . mol–1) bude mít tendenci stoupat vzhůru – takový plyn je nutno jímat do nádobky umístěné dnem vzhůru (např. vodík).

Jímání plynu Jímání plynu