Měření objemu odměrným válcem

Pracovní postup

Válec vhodné velikosti je třeba zvolit podle množství měřené kapaliny. Válec by měl být zaplněn mezi 60 % a 90 % svého objemu. Při plnění je třeba dbát na to, aby odměřovaná chemikálie nestékala po vnějších stěnách válce. U velkých odměrných válců toto nebezpečí nehrozí, u menších je vhodné k plnění použit nálevku.

Pozor: Odměrné válce slouží výhradně k odměřování objemů kapalin. Ředění, rozpouštění a mísení látek se v nich zásadně neprovádí. Svojí konstrukcí k tomu nejsou určeny.


Odměrné válce Odměrný válec