Postup měření hustoty

Pomůcky: pyknometr, filtrační papír, váhy, hustoměry, odměrný válec, teploměr
Chemikálie: roztok chloridu sodného neznámé koncentrace

Pracovní postup:

HUSTOMĚRY:

  1. Do odměrného válce nalijeme 250 cm3 roztoku chloridu sodného neznámé koncentrace.
  2. Postupně do roztoku ve válci vkládáme hustoměry a zjišťujeme, který je vhodný pro zjištění hustoty zkoumaného roztoku.
  3. Hustotu zjištěnou hustoměrem zapíšeme.

PYKNOMETR:

  1. Vezmeme čistý vysušený pyknometr a zjistíme jeho hmotnost (i se zátkou).
  2. Do připraveného pyknometru nalijemezkoumaný roztok chloridu sodného až po okraj, vložíme zátku a kapičkuna zátce otřeme filtračním papírem.
  3. Pyknometr s roztokem opět zvážíme. Celý postup (body 1-3) opakujeme třikrát. Mezi jednotlivými měřeními pyknometr vždy znovu vymyjeme destilovanou vodou a vysušíme.
  4. Pomocí vzorce vypočteme hustotu zjištěnou pyknometrem.
  5. Porovnáme hustotu zjištěnou pyknometrem s hustotou naměřenou hustoměrem a následně s údaji v chemických tabulkách, abychom určili koncentraci zkoumaného roztoku chloridu sodného.