Stříbro

Kov není toxický. Sloučeniny mají leptavé účinky na kůži a sliznice.
Chronické expozice vyvolávají argyrii = nevratné usazování Ag v různých orgánech, sliznici a kůži.