Jód

Esenciální prvek. Nedostatek vede k duševní a tělesné zaostalosti.
Inhalace par má silnější účinky než chlor. Smrtelná dávka pro člověka je 2 g.

 

První pomoc: (Jodeme)

Požití Zasažení očí Potřísnění kůže Nadýchání
Vypít asi 1/2 litru mléka nebo vody s rozmíchaným škrobem (moukou) nebo s rozšlehanými bílky. Nesnažit se o vyvolání zvracení. Rychlý a důkladný výplach vodou. Omýt vodou nebo (lépe) roztokem Na2S2O3 (5 lžic do litru vody), opláchnout vodou. Úplný tělesný klid, zákaz kouření, lékař.