Toxikologická databáze chemických látek TOXI ON-LINE je určena pro práci s nebezpečnými chemickými látkami prostřednictvím Internetu. Databázi můžete použít zejména pro zpracování bezpečnostních listů chemických produktů, značení chemických látek - tisk etiket s bezpečnostními symboly, R-věty, S-věty, ADR/RID atd.

Aktualizované znění 11/2005:

http://www.eurochem.cz/index.php?EURID=2147445000&LA=CS&MN=TOXI+ON-LINE&M_ID=103&M_MLEV=1&SPC=0&DT=5633&M_SPC=0&ID=178&MLEV=4

EuroChem TOXI ON-LINE

·         Zákon o chemických látkách a jeho vyhlášky

·         Databáze nebezpečných chemických látek

·         Tisk etiket

Chemické látky jsou popsány identifikačními čísly CAS a EINECS. K chemickým látkám jsou dále přiřazeny chemické vzorce a struktury, dále jsou přiřazeny informace o jejich chemicko-fyzikálních, toxikologických vlastnostech (R-věty, S-věty, klasifikace, koncentrační limity, značení bezpečnostními symboly a další vlastnosti látky (ADR/RID atd.). Databáze dále obsahuje produkty a katalogová čísla světových výrobců Fluka a Merck.

Databáze TOXI obsahuje všechny klasifikované nebezpečné chemické látky dle přílohy č.1 k vyhlášce 232 ze dne 20. dubna 2004, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (Zákon č 356/2003 Sb.). Výhodou internetového přístupu je aktuálnost dat, která jsou stále doplňována a aktualizována.

Databáze TOXI je doplněna o úplné znění Zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a souvisejících vyhlášek k zákonu.

Databázi TOXI ON-LINE můžete používat na Internetu ve verzích:

Produkt

Popis

Cena

Objednávka

TOXI 5 ON-LINE

Databáze obsahuje 5.000 chemických látek.

3.500 Kč/rok

TOXI 5 ON-LINE

TOXI 20 ON-LINE

Databáze obsahuje 20.000 chemických látek.

14.000 Kč/rok

TOXI 20 ON-LINE

TOXI 100 ON-LINE

Databáze obsahuje 100.000 chemických látek.

4.900 Kč/měsíc

TOXI 100 ON-LINE

TOXI DEMO

Databáze obsahuje 1.000 chemických látek. Registrace je ZDARMA a slouží k demonstračním účelům.

ZDARMA

TOXI DEMO

Ukázka záznamu databáze TOXI: