Poznámky k této kapitole

Pomůcky, přístroje apod. v této kapitole jsou řazeny podle pořadí výskytu v ka­ta­logu firmy Fisher Scientific. Jistě by bylo možno najít i jiné způsoby řazení, z nichž některé by mohly čte­náři připadat logičtější. Mnohé obrázky zařazené do této části výukového materiálu byly se svo­lením převzaty z katalogu firmy Fisher Scientific. Po kliknutí na odkaz se otevře doku­ment s obrázky pří­sluš­né­ho laboratorního vybavení a s hy­per­textovým odkazem na katalog fir­my Fisher Scientific ve formátu pdf. Pokud si chcete pro­hléd­nout uvedené vybavení v ka­ta­lo­gu, musíte příslušnou stranu buď najít rolováním, nebo (rychleji) vepsat její číslo do okén­ka v dol­ní části obrazovky (viz obrázek níže).

 

 

strany v katalogu firmy Fisher Scientific

Pracovní a ochranné prostředky

 

Ochranné brýle

str. 8

Ochranný štít

str. 8

Ochranné rukavice

str. 8-10

Pracovní oděvy

str. 10-11

Čisticí zařízení a prostředky

str. 12-16

Laboratorní sklo

 

Kádinky

str. 19

Krystalizační miska

str. 19-20

Petriho miska

str. 20

Hodinové sklo

str. 20

Různé baňky

U baněk nás zajímá (kromě objemu) jejich základní tvar, tj. jestli mají dno ploché, nebo kulaté

1.    tvar kónický, nebo kulový

2.    hrdlo úzké, nebo široké

3.    hrdlo krátké, nebo dlouhé

4.    otvor zábrusový, nebo bez zábrusu

5.    otvor jeden, nebo více

6.    otvory nahoře, nebo i po straně

7.    značku odpovídající přesné kalibraci objemu

Podle toho se pak odlišuje např.:

 

Erlenmeyerova baňka

str. 21

Titrační baňka

str. 22

Baňka frakční

str. 24

Baňka destilační

str. 25

Odsávací (filtrační) baňkapráce s ní

str. 63

Nálevky

str. 26

Násypka

str. 27

Odvažovačky (tzv. váženky)

str. 28

Třecí miska s tloučkem

str. 29

Exsikátory

str. 29-30, 104

Promývačka

Čištění a sušení plynů

str. 31

U-trubice

Manometr

Aparatura pro vyvíjení plynů

Aparatura pro měření osmotického tlaku

str. 32

Manometr

str. 32

Lihový kahan

Postup práce s lihovým i plynovým kahanem

str. 33

Odměrné baňky

str. 35-37

Pyknometr

Postup práce s pyknometrem

str. 39

Stalagmometr

Princip práce se stalagmometrem

 

Odměrné válce

str. 39-40

Dělicí nálevky

str. 32-43

Zkumavky

Centrifugační zkumavky

Mikrozkumavky

str. 44

str. 44, 81

str. 74-75, 430-432

Vložky, nástavce a kolena

str. 46-50

Claisenův destilační nástavec

str. 49 dole.

Kippův přístroj

str. 56

Chladiče, destilační kolona

str. 51-57

Extrakční nástavec dle Soxhleta

str. 55

Vodní vývěva

str. 58, 305

Filtrační kelímek a filtrační nuč

str. 58-59

Skleněná tyčinka

str. 59

Reagenční láhve a prachovnice

Parafilm pro přelepování uzávěrů

str. 61-62

Pipety

Princip práce se skleněnou pipetou

str. 65-67

Mikropipety

Princip práce s mikropipetou

str. 160-170

 

Byrety

Princip práce s byretou

str. 67-70

Laboratorní porcelán

 

Třecí miska s tloučkem

str. 71

Žíhací kelímek

str. 71-72

Odpařovací a „žíhací“ misky

str. 72-73

Büchnerova nálevka práce s ní

str. 74

Porcelánová kopist se lžící

str. 74

Navažovací lodička

str. 75

Drobné laboratorní pomůcky

 

Plastové laboratorní pomůcky

Jejich výhodou je větší mechanická odolnost, menší hmotnost a ob­vykle i niž­ší cena než u odpovídajících předmětů skleněných, ne­výhodou je men­ší odolnost chemická a teplotní.

Ta­ké z plastu (nejen ze skla nebo porcelánu) se vyrábějí např.:

 

Kádinky

str. 79

Odměrné válce,

str. 79-80

Erlenmeyerovy baňky

str. 80

Odměrné baňkypostup práce s nimi

str. 80

a jiné odměrné nádoby

 

Pipety

str. 82

Nálevky a násypky.

str. 94

Mikrozkumavky

str. 74-75, 430-432

Centrifugační zkumavky

str. 44, 81

Pasteurovy pi­pety

str. 83

Kapací pipetky Movettepráce s nimi

str. 84

Lahve, kanystry, dózy

str. 105-111

Parafilm

str.85

Laboratorní střičky práce s nimi

str. 86

Hadice

str. 87-89

Tlačky, ventily a spojky

str. 90-92

Lopatky

str. 92

Nůž na řezání skleněných trubiček a tyčinek

str. 93

Těsnění GUKO

str. 94

Laboratorní třínožka

str. 94

Triangl na žíhací kelímky

str. 95

Síťka nad kahan

str. 95

Laboratorní držáky

str. 95

Laboratorní stojan

str. 95

Laboratorní kahany

Lihové

Plynové

 

str. 33

str. 96-97

Pinzety

str. 98-99

Špachtle, kopisti a lžičky

str. 74, 99-101

Dewarova nádoba („termoska“)

str. 76

Zátky

 

Zátky plastové a korkové

str. 103

Zátky skleněné

str. 50

Vybavení pro filtraci

 

Filtrační papíry

str. 123-128

Membránové filtry

str. 128-129

Filtry ze skleněných vláken

str. 131-133

Filtrační soupravy

str. 134-138.

Dávkování plynů a kapalin

 

Mikrostříkačky

str. 141-142

Nasávací dudlíky, pipetovací balónky a nástavce

str. 143-146

Stolní dávkovače

str. 146-153

Digitální byrety

str. 154-155

Ruční dávkovače

str. 156-160

Mikropipety

Princip práce s mikropipetou

str. 160-170

Špičky

str. 171-172

 

Ohřev a chlazení

 

Pece, sušárny, inkubátory, sterilizátory, autoklávy

(str. 175-201)

Blokové termostaty

str. 199

Mrazicí boxy a lednice

str. 202-205

Vodní a olejové lázně

str. 206-211

Topná hnízda

str. 212

Topné desky

str. 212-214

Termostaty

Práce s termostatem Huber

str. 215-224)

Kryostaty

str. 217, 224

Mechanické operace

 

Magnetické míchačky

229-236.

Magnetická míchadélka (včelky)

str. 237-238

Hřídelová míchadla

str. 239-243

Laboratorní třepačky

Práce s laboratorní třepačkou LT-2.

str. 252-265

Mlýny a drtiče

str. 266-273

Odstředivky (centrifugy)

str. 284-293

Vakuová technika

Ruční vývěva

Klasická vodní vývěva

Motorové vývěvy a vakuové stanice

Rotační vakuové odparky

 

str. 305

str. 58, 305

str. 294-303

str. 460

Měření fyzikálních veličin

 

Teploměry

(str. 314-330)

Stopky, hodiny

(str. 337)

Bodotávky

Stanovení teploty tání

str. 338

Hustoměry

str. 339-340

Elektronické váhy

str. 341-355

Indikátorové pH-papírky

str. 359

pH-testery, pH-metry a ionometry

Princip práce: pHmeter 05, inoLab pH/ION Level 2

str. 359-369

Laboratorní elektrody

(str. 370-374).

Konduktometry

(str. 377-382)

Fotometry a spektrofotometry

Princip práce s fotometrem: Photometer MPM 3000

Návod k práci se spektrofotometrem Helios Delta

str. 397-400, 403-413

Optické kyvety

str. 414-419

Refraktometry

Princip práce s Abbeho refraktometrem

str. 422-425

Polarimetry

Princip práce s polarimetrem

str. 426

Mikroskopy

(str. 426-431)

Viskozimetry

Princip práce s Höpplerovým viskozimetrem

Princip práce s výtokovým viskozimetrem.

(str. 434-440).

Destilační přístroje

str. 468-469

Přístroje na přípravu ultračisté vody

str. 477-479

Laboratorní nábytek

str. 485-514