Mikropipeta

 

Mikropipety jsou přístroje určené k pipetování malého objemu roztoků (kalibrace na vy­lití). Na spodním konci mají odnímatelnou špičku a na horním konci dvoupolohový ovladač (ur­čený k nasávání a vypouštění roztoků) a držák usnadňující manipulaci (obr. 1). Jsou za­lo­že­ny na podobném principu jako injekční stříkačka pro velmi malé objemy, ale pro snadnější ma­ni­pulaci je objem nastavován pomocí mikrometrického šroubu a celá stříkačka je uzavřena do plas­tového pouzdra o velikosti vhodné k ruční manipulaci.

Obr. 1: Mikropipeta 

Obr..2: Polohy ovladače:

Postup:

        Upevníme odnímatelnou špičku (důkladně utěsníme).

        Do kádinky si nalijeme přiměřené množství roztoku určeného k pipetování.

        Mikropipetu uchopíme tak, abychom si o ukazováček podepřeli držák a palcem jsme mohli pra­covat s dvoupolohovým ovladačem.

        Nasátí provedeme takto: ovladač (obr. 2) stlačíme do polohy „1“ (špička je ve vzduchu), po­noříme do roztoku a pomalu pustíme. Po vyjmutí z roztoku špičku otřeme, abychom od­stra­nili kapky, které ulpěly na vnější straně špičky.

        Potom mikropipetu ponoříme do roztoku, kam chceme pipetovanou látku přidat. Vy­pus­tí­me roztok stlačením ovladače do polohy „1“ (Několikrát stlačíme do polohy „1“ a pomalu pus­tíme, přičemž špička je stále ponořená. Tím se důkladně promyje špička). Vypuštění do­končíme stlačením do polohy „2“ a vyjmutím špičky z roztoku (stále v poloze „2“).

        Pokud opakovaně pipetujeme tentýž roztok, ponecháme na pipetě po celou dobu práce tu­též špičku. V přestávkách mezi pipetováním mikropipetu věšíme na speciální stojan nebo po­kládáme vodorovně. Špička se nesmí ničeho dotýkat (nebezpečí znečištění špičky, pra­cov­ních roztoků, stolu, oblečení,……).

 

Videa:

-         nastavení požadovaného objemu na mikropipetě

-         nasazení špičky na mikropipetu a její dotažení

-         ukázka pipetování objemu cca 1 ml (1 cm3)

-         ukázka pipetování objemu cca 1 ml do prázdné mikrozkumavky

-         ukázka pipetování objemu cca 1 ml do nádobky obsahující roztok