Čistota chemikálií

Výchozí látky používané pro chemické reakce se mohou vyskytovat v různém skupenském stavu, tj. tuhé, kapalné a plynné a mohou být různě kvalitní (různě čisté). U obchodních preparátů je jejich kva­lita zaručena výrobcem a stupeň čistoty se označuje na štítku. Podle čistoty (ČSN 65 0102) se che­mi­kálie dělí na:

 

Technické chemikálie – před většinou použití se musí přečistit, protože obsahují poměrně významné pro­cento nečistot.

Klasifikují se dále na: surové (sur., crudum), technické (techn., technicum) a čištěné (čist., depuratum).

Čisté chemikálie – obsah příměsí u těchto látek je uveden v katalogu nebo je určen normou. Děl­í se na: čisté (č., purum), pro analýzu (p.a., pro analysi) a chemicky čisté (ch.č., purissimum speciale).

 

Speciální chemikálie jsou chemikálie pro speciální účely (spektrálně čisté, pro chromatografii, pro prá­ci s biomakromolekulami apod.). Čistota těchto chemikálií je uváděna zvláštním atestem (osvěd­če­ním).

 

Protože s čistotou chemikálií roste také cena, chemikálie o vysoké čistotě používáme jen na spe­ciál­ní účely a analýzy.