pH-papírky

 

Určete pH roztoků, které byly testovány zobrazenými pH papírky:

A: pH =

B: pH =

C: pH =

D: pH =

 

 

Seřaďte od nejkyselejšího k nejbazičtějšímu roztoku:

 

Řešení najdete zde.