1. rychlofiltrační nálevka
  2. obyčejná nálevka
  3. tulipánová nálevka
  4. násypka
  5. Büchnerova nálevka
  6. nálevka s fritou
  7. filtrační kelímek s fritou

 

                     1               2                3                  4                     5                 6                 7