Zákon zachování hmotnosti

  • Hmotnost všech látek do reakce vstupujících je rovna hmotnosti všech reakčních produktů.
  • Poprvé tento zákon formuloval M. V. Lomonosov (1748) a později nezávisle na něm A. L. Lavoisier (1774).