Potravinářský průmysl

  • Tradiční způsoby konzervování existovaly již v době kamenné – sušení, nasolení, vaření a mrazení – ale nikdy by se jich nedalo použít tak široce, aby potraviny stačily pro desetimiliony lidí, jako tomu bylo v 19. století. L. Pasteur v 2. pol. 19. stol. ukázal, že vyloučíme-li ze vzduchu neviditelné mikroby, je možné neomezeně dlouho udržovat rostlinné a živočišné látky, aniž shnijí. Tím teoreticky vysvětlil zkušenosti slavného kuchaře Apperta (1810), který zavařoval potraviny do zapečetěných skleněných nádob, což se později stalo základem konzervárenského průmyslu.
  • Mladá termodynamika otevřela cestu k využití tepelného stroje i k výrobě umělého chladu.
  • Konzervování a mrazení zajistily, že potraviny byly všude tam, kde se mohly dostatečně zaplatit.