Kinetická teorie a vlastnosti plynů

  • Důležitým mezníkem fyzikální chemie 19. století bylo uznání Avogadrových hypotéz (vysloveny r. 1811), které však byly všeobecně přijaty až r. 1860 na mezinárodním kongresu chemiků v Karlsruhe, kde je opětovně vyzdvihl S. O. Canizzaro
  • Bylo třeba přijmout hypotézu, že plyn je tvořen z částic, že částice plynu jsou v neustálém pohybu, že na sebe narážejí a narážejí též na stěny nádoby. Zásluhou prací skotského fyzika J. C. Maxwella a rakouského fyzika L. E. Bolzmanna byla tato hypotéza rozpracována v kinetickou teorii plynů.