bessemerovací proces

  • Moderní éra výroby oceli začala zavedením Bessemerovacího procesu (1858) do praxe.
  • Výchozí surovinou bylo surové železo. Bessemerovací proces byl založen na odstranění nečistot z roztaveného železa pomocí jejich oxidace vháněným vzduchem.
  • Bessemerův konvertor je velká nádoba charakteristického hruškovitého tvaru, do níž se nalilo roztavené surové železo. Na dně nádoby jsou kanály, jimiž byl do železa vháněn vzduch. Ten oxidoval nežádoucí příměsi, např. křemík, mangan a uhlík. Vznikající oxidy poté ve formě par unikaly otevřeným ústím konvertoru.