Georg Ernst Stahl

22. 10. 1659 – 24. 5. 1734

  • • německý přírodovědec, lékař, chemik, žák a následovatel J. J. Bechera
  • • autor několika spisů, v nichž vyložil a objasnil flogistonovu teorii
  • • působil v Halle jako profesor lékařství a chemie, později byl jmenován osobním lékařem pruského krále
  • • základem pro jeho bádání se stala teorie tří principů (rtuť, síra, sůl), měl schopnost uvádět různé poznatky v ucelený systém a to jej přivedlo k rozpracování nauky o flogistonu
  • • zjistil, že při žíhání kovů na vzduchu je hmotnost produktů větší než hmotnost výchozího kovu, na základě toho formuloval vlastní teorii o existenci flogistonu