Carl Wilhelm Scheele

9. 12. 1742 – 21. 5. 1786

  • • švédský lékárník a badatel
  • • izoloval a určil např. kyselinu fluorovodíkovou, šťavelovou, mléčnou, glycerol, oxid barnatý aj.
  • • objevil chlor a jeho odbarvovací účinek; působil na oxid manganičitý kyselinou chlorovodíkovou, při této chemické reakci unikal štiplavý plyn – chlor, který nazval „deflogistovaná kyselina“, neboť byl přesvědčen, že oxidem manganičitým odebral z kyseliny chlorovodíkové její spalitelnou složku neboli flogiston
  • • v roce 1771 objevil kyslík, který nazval „ohnivý vzduch“, avšak svou práci publikoval až v roce 1777
  • • věděl, že kyslík je součástí obyčejného vzduchu, z něhož se dá odstranit absorpcí pomocí různých látek nebo např. spálením fosforu
  • • domníval se, že kyslík s flogistonem dávají „tepelnou látku“, čímž vysvětloval ubývání kyslíku při spalování látek v uzavřeném prostoru