Albertus Magnus

1193 – 1280

  • • „otec“ evropské alchymie, německý teolog, filozof a přírodovědec
  • • učitel filozofa Tomáše Akvinského
  • • za svou badatelskou činnost v oboru přírodních věd získal titul Doctor Universalis (lat. „univerzální učitel“)
  • • věřil v transmutaci, ale domníval se, že je tak obtížná, že ji alchymisté nemohou provést, a proto připravovali jen napodobeniny drahých kovů
  • • zavedl pojem „afinita“, čímž myslel ochotu určitého kovu reagovat s jiným kovem navzájem
  • • popsal dělení zlata lučavkou královskou a účinek síry na kovy
  • • ve svém spisu De mineralibus (O nerostech) popsal výrobu rtuti z rumělky, oddělení stříbra od olova oxidačním tavením jejich slitin, výrobu arsenu z rud a arseniku sublimací