Tadeáš Hájek z Hájku

1525 – 1600

  • • vynikající český lékař, matematik, fyzik a botanik žijící na císařském dvoře za vlády Rudolfa II.
  • • ve svých třiceti letech si založil lékařskou praxi; za své zásluhy lékaře vojáků bojujících proti Turkům byl přijat do rytířského stavu a jmenován nejvyšším zemským lékařem
  • • byl věrný mateřskému jazyku, proto sepsal většinu svých děl v češtině
  • • překládal vzácné alchymistické a astronomické rukopisy, byl jejich horlivým sběratelem a znalcem
  • • sám alchymisticky nepracoval, pouze prověřoval alchymisty hlásící se k císařskému dvoru