Josiah Willard Gibbs

11. 2. 1839 - 28. 4. 1903

  • • americký fyzik, který se zabýval termodynamikou a mechanikou
  • • jeho jménem jsou označeny některé odborné pojmy jako Gibbsova energie, Gibbsovo fázové pravidlo (1874), Gibbsův termodynamický potenciál, Gibbsova-Helmholtzova rovnice
  • • roku 1866 si nechal patentovat zdokonalenou brzdu na železničné vagóny
  • • v roce 1873 uveřejnil svou první práci o termodynamice kapalin; vzápětí následovaly další významné práce, kterými dovršil stavbu klasické termodynamiky
  • • věnoval se také fyzikální optice, ale nakonec se opět vrátil k termodynamice
  • • jeho objevy nebyly dlouho známy, jelikož je pro svou skromnost publikoval jen v nevýznamných místních časopisech
  • • jeho vrcholné dílo „Základy statické mechaniky“ vyšlo rok před jeho smrtí a proslavilo Gibbse posmrtně po celém světě