Abu Musa Džafar al Sofi

8. století

  • • arabský alchymista pocházející z Mezopotámie
  • • mezi Araby zvaný Džafar, mezi křesťany Geber
  • • pokusil se o nový pohled na podstatu kovů: vycházel z Aristotelovy teorie čtyř živlů, k níž přidal princip rtuti a síry; tvrdil, že kovy jsou složeny ze síry a rtuti, které se spojily pod vlivem planet, rtuť vznikla ze země a vody, síra ze vzduchu a ohně
  • • v jeho spisech je zmínka o kyselině citrónové, popis získávání octové kyseliny destilací octa, přípravy salmiaku z trusu
  • • znal i výrobu oceli