Démokritos z Abdér

asi 460 – 370 př. n. l.

  • • řecký filozof, myslitel a vědec, spoluzakladatel řecké atomistické filozofie
  • • autor spisů Malý vesmír, Velký vesmír, O ideách, Rady aj.
  • • zabýval se způsoby lidského vnímání, kde dával přednost rozumu před smysly, neboť se domníval, že smyslové vnímání za určitých okolností klame
  • • Démokritos na rozdíl od Empedokla tvrdil, že podstatou celého světa jsou atomy = nedělitelné a nejmenší částice. Atomy nikdy nevznikly a nikdy nezaniknou. Atomy pocházejí ze stejné hmoty a liší se tvarem, velikostí a hmotností. Jsou nezměnitelné, nestlačitelné, tvrdé a v neustálém pohybu. Shlukováním atomů vznikají různé látky.