Harold Clayton Urey

29. 4. 1893 – 5. 1. 1981

Nobelovu cenu získal v roce 1934 za objev těžkého vodíku:21H

 • • americký chemik
 • • narodil se v rodině anglikánského faráře
 • • studium:
  • – univerzita v Montaně (získal akademický titul ze zoologie)
 • • během 1. světové války pracoval v chemickém průmyslu ve Philadelphii
 • • po válce se stal asistentem na univerzitě v Montaně
 • • roku 1921 přešel na Kalifornskou univerzitu, kde začal pracovat na doktorské disertaci věnované problému entropie dvouatomových plynů
 • • v roce 1923 se stal členem Americko-skandinávské nadace a rok pracoval v Kodani u N. Bohra v ústavu teoretické fyziky
 • • roku 1934 se stal řádným profesorem chemie na Columbijské univerzitě v New Yorku
 • • středem pozornosti jeho práce byla oblast fyzikální chemie, a to především problémy kinetiky chemických reakcí, absorpčního spektra, Ramanova jevu, Ramanova spektra atd.
 • • v roce 1931 objevil metodu koncentrace určitého izotopu vodíku a po dalších výzkumech se mu frakční destilací tekutého vodíku podařilo v prosinci roku 1931 objevit těžký vodík (deuterium), jehož existenci teoreticky předpokládal už Heisenberg
 • • ve spolupráci s Washburnem objevil elektrolytickou metodu separace izotopů vodíku – lehkého od těžkého