James Batcheller Summer

19. 11. 1887 – 12. 8. 1955

Nobelovu cenu získal v roce 1946 za objev krystalizační schopnosti enzymů

 • • americký biochemik
 • • studium:
  • – Harvardova univerzita (chemie, fyziologie, biochemie)
 • • byl asistentem na univerzitě v západní Kanadě
 • • v roce 1914 se stal profesorem biochemie na lékařské fakultě Cornellovy univerzity v Ithace
 • • během svých dvou studijních pobytů ve Švédsku pracoval na univerzitě ve Stockholmu u H. Eulera-Chelpina a na univerzitě v Uppsale u T. Svedberga
 • • všechna jeho vědecká práce je zaměřena na výzkum enzymů
 • • v roce 1926 objevil mimořádně jednoduchou metodu izolace enzymu ureázy v čisté krystalické formě – tento enzym, který je velmi rozšířený v rostlinách a mikroorganismech, má vlastnost chemicky rozkládat močovinu
 • • zkoumal mouku ze semen rostliny, která je v Americe známa pod názvem námořnický bob – tuto mouku smíchal s acetonem, suspenzi potom filtroval a chladil v ledničce, po 24 hodinách našel v roztoku krystalky, které oddělil v odstředivce a podrobným výzkumem zjistil, že krystalky ureázy byly asi sedmsetkrát chemicky aktivnější než mouka z námořnického bobu
 • • analýzou krystalů ureázy zjistil, že svým chemickým složením patří mezi bílkoviny
 • • společně s T. Svedbergem určil molekulovou hmotnost ureázy a jiných bílkovin