Ilja Prigogine

25. 1. 1917 – 28. 5. 2003

Nobelovu cenu získal v roce 1977 za teoretické výzkumy v oblasti termodynamiky

  • • belgický chemik
  • • studium:
    • – univerzita v Bruselu
  • • v roce 1947 se stal profesorem fyzikální chemie na univerzitě v Bruselu – patří k nejvýznamnějším představitelům bruselské termodynamické školy, kterou založil DeDonder
  • • je čestným doktorem mnoha světových univerzit a členem mnoha akademií věd
  • • v roce 1962 se stal ředitelem Mezinárodního ústavu fyziky a chemie a v roce 1968 ředitelem Centra statistické mechaniky a termodynamiky Texaské univerzity v Austinu
  • • v roce 1947 Prigogine ve své práci došel k závěru, že je nutné v termodynamice ireverzibilních procesů používat tzv. Curierův princip, podle kterého může například průběh chemické reakce v izotropním prostředí vyvolat vektorový tok nějaké látky – od té doby se tento princip označuje jako Curieův-Prigogineův teorém a Prigogineových teorémů se v termodynamice ireverzibilních procesů používá celá řada
  • • nejznámější z těchto teorémů je ten, který ukazuje, že časová změna produkce entropie v systému je v oblasti blízké rovnováze při stálých vnějších podmínkách vždy záporná nebo nulová – proto dochází v této oblasti k ustavování stabilních ustálených stavů