Marie Curie-Sklodowská

7. 11. 1867 – 4. 7. 1934

Nobelovu cenu získala v roce 1911 za objev radia a polonia, výzkum jejich sloučenin

 • • francouzská chemička polského původu
 • • narodila se v rodině gymnaziálního profesora matematiky a fyziky
 • • studium:
  • – univerzita v Paříži (fyzika, matematika) - ženy nesměly v Polsku studovat na univerzitě
 • • jako první žena se stala profesorkou na pařížské Sorbonně, jako první žena získala Nobelovu cenu
 • • Její první vědecká práce byla z oblasti magnetických vlastností kalených ocelí. Po Becquerelově objevu záření uranových solí zjistila, že toto záření je vlastností uranu a že jej vysílá i thorium – tento jev nazvala radioaktivitou a příslušné látky radioaktivními.
 • • za výzkumy radioaktivity získala roku 1903 společně s manželem Pierrem Curie a Henri Becquerelem Nobelovu cenu za fyziku
 • • v roce 1898 spolu s manželem Pierem objevila polonium a později radium, za což získala v roce 1911 Nobelovu cenu za chemii
 • • v roce 1903 prokázala existenci radia a určila jeho atomovou hmotnost
 • • v roce 1910 izolovala radium v kovovém stavu
 • • od roku 1914 byla ředitelkou Ústavu radia – pavilonu Curie, kde zdokonalila kvantitativní metodu radioaktivních měření
 • • vychovala celou řadu významných badatelů v nové vědní oblasti, kterou založila – radiochemii
 • • výzkum v oblasti radioaktivity byl jednou z příčin její smrti