Sidney Altman

7. 5. 1939

Nobelovu cenu získal v roce 1989 společně s T. R. Cechem za objev katalytické aktivity ribonukleové kyseliny

 • • americký chemik kanadského původu
 • • studium:
  • – Harvardská univerzita
  • – univerzita v Cambridgi
 • • společně s Cehcem studoval pochod zkracování molekuly RNA
 • • společně se svými spolupracovníky ukázal, že enzym zodpovědný za zkrácení molekul tRNA v bakterii Escherichia coli, který se nazývá ribonukleáza P, je složen ze dvou částí - RNA a proteinu, a že obě tyto části jsou nezbytné pro správnou funkci enzymu
 • • společně se svými spolupracovníky studoval maturaci rRNA u bičíkovce Tetrahymena thermophila a jako první dokázali, že vystřižení úseku RNA z prekurzoru je katalyzováno samotným prekurzorem - tedy molekulou RNA a nikoliv proteinem
 • • Altmanova skupina později prokázala enzymovou aktivitu té součásti ribonukleázy P, která je tvořena molekulou RNA
 • • práce Altmana a Cecha mají obrovský teoretický a praktický význam pro zkoumání života na Zemi, jelikož do jejich objevu katalytické aktivity ribonukleové kyseliny se předpokládalo, že všechny pochody v živém organismu jsou výsledkem chemických reakcí katalyzovaných proteinovými molekulami, které se nazývají enzymy