POUŽITÉ INFORMAČNí ZDROJE - Teorie, objevy, výroby

  Teorie

 • [1] Anorganická chemie: technologie. In: MojeChemie [online]. ©2011 [cit. 2011-12-01]. Dostupné z: http://www.mojechemie.cz/Anorganick%C3%A1_Chemie:technologie#Pr.C5.AFmyslov.C3.
  A1_v.C3.BDroba_anorganick.C3.BDch_l.C3.A1tek.
 • [2] BANÝR, J. a V. R. NOVOTNÝ. Stručné dějiny chemie a chemické výroby. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986.
 • [3] BERNAL, J. D. Věda v dějinách. Díl 1. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1960.
 • [4] BLAŽEK,J. a V. RÁBL. Základy zpracování a využití ropy. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2006. ISBN 80-7080-619-2.
 • [5] BOHÁČEK, I. Elixíry života a smrti: o chemii a chemicích. Praha: Albatros, 1977.
 • [6] BUDIŠ, J. a kol. Stručný přehled historie chemie. Brno: PdF MU, 1996. ISBN 80-210-1463-6.
 • [7] DUCHÁČEK, V. Polymery – výroba, vlastnosti, zpracování, použití. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2006. ISBN 80-7080-617-6.
 • [8] DUCHÁČEK, V. Základní pojmy z chemie a technologie polymerů, jejich mezinárodní zkratky a obchodní názvy. [online]. 1996 [cit. 2011-12-01]. Dostupné z: http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-003/.
 • [9] Empedoklés. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. 22. 2. 2013 [cit. 2013-03-06]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Empedokl%C3%A9s
 • [10] Fajáns. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. 21. 5. 2010 [cit. 2011-3-23]. Dostupné z:http://cs.wikipedia.org/wiki/Faj%C3%A1ns.
 • [11] Flogistonová teorie. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online].6. 10. 2010 [cit. 2010-10-12]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Flogistonov%C3%A1_teorie.
 • [12] GRIBBIN, J. a kol. Encyklopedia Britannica: 100 neslavnějších vědců. Brno: Jota, 2009. ISBN 978-80-7217-658-8.
 • [13] GRUBER, J. Progresivní dřina. Josef Gruber – osobní stránka [online]. [cit. 2013-03-03]. Dostupné z: http://www.spstr.pilsedu.cz/osobnistranky/josef_gruber/clanky/cort.pdf
 • [14] GRUBER, J. Výrobci uhlí a popele. In:Zpravodaj SPŠ strojnické [online]. 2002 [cit. 2012-12-11] Dostupné z: http://www.spstr.pilsedu.cz/osobnistranky/josef_gruber/clanky/milir.pdf.
 • [15] Historie oceli. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. 15. 1. 2013 [cit. 2013-01-21]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Henry_Bessemer
 • [16] Historie Ocelářství. Hutnictví železa, a. s. [online]. Praha, [cit. 2013-01-21]. Dostupné z: http://www.hz.cz/cz/historie-ocelarstvi
 • [17] HORSKÝ, K. Historie damašku. Damaškové nože, damascénská ocel: výroba na zakázku [online]. 5. 2. 2013 [cit. 2013-02-12]. Dostupné z: http://www.damaskovenoze.wbs.cz/Historie-damascenske-oceli.html
 • [18] HRIVŇÁK, D., I. JANEČEK, a R. KALUS. Základní chemické zákony. Kvantová, atomová a jaderná fyzika [online]. [Ostrava]: Ostravská Univerzita, ©2004 – 2006 [cit. 2010-10-16].Dostupný z: http://artemis.osu.cz/mmfyz/index.htm
 • [19] Hrnčířství. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. 1. 10. 2010 [cit. 2010-10-12]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hrn%C4%8D%C3%AD%C5%99stv%C3%AD.
 • [20] Chemoterapie. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. 15. 8. 2011 [cit. 2011-12-05]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Chemoterapie.
 • [21] IHDE, A. J. The Development of Modern Chemistry. New York: Dover Publications, Inc., reprint, 1984.
 • [22] Karbonizace textilií. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. 18. 5. 2010 [cit. 2011-12-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Karbonizace_textili%C3%AD.
 • [23] Kaučuk. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. 9. 11. 2011 [cit. 2011-12-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kau%C4%8Duk.
 • [24] Koncept Jin-Jang. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. 30. 9. 2011 [cit. 2011-03-15]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jin_a_Jang.
 • [25] Koncept Jin-Jang . jingjang.cz – Koncept Jin a Jang [online]. [cit. 2011-03-15]. Dostupné z: http://www.jingjang.cz/koncept-jin-a-jang
 • [26] KOZLER, D. Z historie polymerů. [online]. 2009 [cit. 2011-12-01]. Dostupné z: http://www.david-kozler.ic.cz/odborne-prace/Z_historie_polymeru.pdf.
 • [27] Majolika. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. 25. 2. 2011 [cit. 2011-3-23]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Majolika.
 • [28] MOLLIN, J. Historie chemie. Olomouc: Univerzita Palackého, 1992. ISBN 80-7067-080-0.
 • [29] MOORE, W. J. Fyzikální chemie. 1. vyd. Praha : SNTL, 1979.
 • [30] Ocel. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. 9. 10. 2010 [cit. 2010-10-15]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ocel.
 • [31] PICHLER, J. Historie chemie. Brno: PřF MU, 1997. ISBN 80-210-1501-2.
 • [32] PONKRÁC, M. Logika čtyř živlů z pohledu Aristotela, psychologie a astrologie. Ing. Miloslav Ponkrác: astrolog [online]. [cit. 2013-01-21]. Dostupné z: http://ponkrac.net/logika-ctyr-zivlu-z-pohledu-aristotela-psychologie-a-astrologie
 • [33] Pralátka. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie[online]. 7. 1. 2013 [cit. 2013-01-21]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Pral%C3%A1tka
 • [34] PROKOPOVÁ, I. Makromolekulární chemie. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2007. ISBN 978-80-7080-662-3.
 • [35] RAAB, M. Polymery a lidé: teze přednášky ke jmenování profesorem [online]. 2004 [cit. 2011-12-01]. Dostupné z: http://archiv.otevrena-veda.cz/users/Image/default/C1Kurzy/Chemie/33raab.pdf.
 • [36] Rýžování zlata. Technologie výrob a životní prostředí [online]. ©2012 [cit. 2011-03-15]. Dostupné z: http://www.zlato-diamanty.estranky.cz/clanky/ryzovani-zlata.html
 • [37] Rýžování zlata. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. 15. 2. 2011 [cit. 2011-02-20]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%BD%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD_zlata.
 • [38] Scholastika. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. 23. 8. 2011 [cit. 2011-12-05]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Scholastika.
 • [39] Siemensova-Martinova pec. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. 22. 2. 2013 [cit. 2013-03-06]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Siemensova-Martinova_pec#Siemens-Martinsk.C3.BD_proces
 • [40] Smaragdová deska [online]. In: Internetový časopis Oko [online]. Yin.cz, roč.12 [cit. 2011-02-28]. Dostupné z: http://oko.yin.cz/12/smaragdova-deska/.
 • [41] Smaragdová deska. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. 23. 9. 2010 [cit. 2011-02-25]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Smaragdov%C3%A1_deska.
 • [42] SÖHNEL, O. a M. RICHTER. Průmyslové technologie III. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 1999. ISBN 80-7044-278-6
 • [43] SOLÁROVÁ, M. a K. LICHTENBERG. Vybrané kapitoly z historie chemie. Brno: Paido, 2000. ISBN: 80-85931-81-8.
 • [44] Vývoj chemie [online]. [cit. 2010-10-16]. Dostupné z: http://pardubice.ic.cz/vyvoj_chemie.htm.
 • [45] Teplo. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. 14. 12. 2011 [cit. 2011-12-14]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplo.
 • [46] Těžba zlata v současnosti. Zlatý portál: investiční zlato [online]. [Plzeň]: obchodní firma Zlatý portál, [cit. 2011-03-01]. Dostupné z: http://www.zlatyportal.cz/zajimavosti/tezba-zlata.html.
 • [47] Uhličitan draselný. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. 9. 11. 2011 [cit. 2011-12-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhli%C4%8Ditan_draseln%C3%BD.
 • [48] Uhličitan sodný. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. 29. 11. 2011 [cit. 2011-12-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhli%C4%8Ditan_sodn%C3%BD.
 • [48] Výroba oceli. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. 7. 1. 2013 [cit. 2013-03-06]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDroba_oceli.
 • Obrázky

 • [1] Fajáns [online]. 25. 1. 2011 [cit. 2010-04-20]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Faj%C3%A1ns.
 • [2] Indiánská váza [online]. 8. 1. 2007 [cit. 2010-10-12]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Chaco_Anasazi_canteen_NPS.jpg.
 • [3] Jin-jang [online]. [cit. 2011-03-01]. Dostupné z: http://symboly.xrs.cz/jin-jang.
 • [4] Majolika [online]. [cit. 2010-04-20]. Dostupné z: http://ateliercadovi.sweb.cz/historicke_keramicke_repliky.htm.
 • [5] Ocel [online]. [cit. 2010-10-15]. Dostupné z: http://www.miluju-fyziku.wz.cz/ocel.jpg.
 • [6] Oheň, voda, vzduch, zem = živly. [online]. 21. dubna 2009 [cit. 2012-03-11]. Dostupné z: http://magialila24.blog.cz/0904/ohen-voda-vzduch-zem-zivly.
 • [7] Pec [online]. ©2011 [cit. 2011-04-13]. Dostupné z: http://www.zeleznehory-hm.cz/2348/po-stopach-keltu/.
 • [8] Plamen [online]. 1. 3.2011 [cit. 2011-03-15]. Dostupné z: http://brno.tycoint.cz/iframe/fire.html.
 • [9] Rosenkruciánský výklad Smaragdové desky [online]. 10. 6.2010 [cit. 2011-03-15]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rosicrucian_Rose.jpg.
 • [10] Rýžovací pánev [online]. 28. 9.2005 [cit. 2011-04-13]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gold_Pan.jpg.