POUŽITÉ INFORMAČNí ZDROJE - Období starověku

  Teorie

 • [1] BUDIŠ, J. a kol. Stručný přehled historie chemie. Brno: PdF MU, 1996. ISBN 80-210-1463-6.
 • [2] Cídlová, H. a B. Valová. Stručný souhrn historického vývoje chemie. In: XXV. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Brno : Univerzita obrany, 2011. s. 379-388. ISBN 978-80-7231-812-4.
 • [3] PICHLER, J. Historie chemie. Brno: PřF MU, 1997.ISBN 80-210-1501-2.
 • [4] Starověké Řecko. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. 3. 1. 2010 [cit. 2010-01-25]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk%C3%A9_%C5%98ecko.
 • Obrázky

 • [1] Mapa starověkého Řecka i s koloniemi [online]. 2005 – 2007 [cit. 2011-03-30]. Dostupné z: http://lingvistika.mysteria.cz/.
 • [2] Řecko [online]. ©2003 – 2011 [cit. 2011-03-30]. Dostupné z: http://www.zajezdy.cz/164635/.
 • [3] Starořečtí bojovníci [online]. [cit. 2010-04-20]. Dostupné z: http://pederasty-ve-starovekem-recku.navajo.cz/.
 • [4] Vlčice [online]. ©2007 – 2011 [cit. 2010-01-25]. Dostupné z: http://rim.eurovikendy-24.cz/romulus-remus/.