POUŽITÉ INFORMAČNí ZDROJE - 20. století

  Teorie

 • [1] BANÝR, J. a V. R. NOVOTNÝ. Stručné dějiny chemie a chemické výroby. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986.
 • [2] BERNAL, J. D. Věda v dějinách. Díl 1. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1960.
 • [3] BOHÁČEK, I. Elixíry života a smrti: o chemii a chemicích. Praha: Albatros, 1977.
 • [4] BUDIŠ, J. a kol. Historie chemie slovem a obrazem. Brno: PdF MU, 1995. ISBN 80-210-1080-2.
 • [5] BUDIŠ, J. a kol. Stručný přehled historie chemie. Brno: PdF MU, 1996. ISBN 80-210-1463-6.
 • [6] Cídlová, H. a B. Valová. Stručný souhrn historického vývoje chemie. In: XXV. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Brno : Univerzita obrany, 2011. s. 379-388. ISBN 978-80-7231-812-4.
 • [7] GREGOROVÁ, D. Dorazili jsme k břehům ostrova stability? OSEL [online]. 29.09.2009 [cit. 2010-05-01]. Dostupné z: http://www.osel.cz/index.php?clanek=4642.
 • [8] HERNECK, F. Průkopníci atomového věku. Praha: Orbis, 1974.
 • [9] IHDE, A. J.The Development of Modern Chemistry.. New York: Dover Publications, Inc., reprint, 1984. ISBN 0-486-64235-6.
 • [10] KUSALA, J. Urychlovače částic: Fyzikální principy. cez.cz [online]. 2005 [cit. 2009-11-26]. Dostupné z: http://www.cez.cz/edee/content/microsites/urychl/k31.htm.
 • [11] KUZNECOV, V. I. Dialektika vývoje chemie. Praha: Horizont, 1979.
 • [12] MATĚJKA, K. 66 a 77 aneb k budoucnosti jádra. In: 3 pol [online]. ©2001-2011 [cit. 2009-11-10]. Dostupné z: http://www.tretipol.cz/693-66-a-77-aneb-k-budoucnosti-jadra.
 • [13] MOLLIN, J. Historie chemie. Olomouc: Univerzita Palackého, 1992. ISBN 80-7067-080-0.
 • [14] PETRŮ, F. a B. HÁJEK. O vývoji české chemie. Praha: Orbis, 1954.
 • [15] PICHLER, J. Historie chemie. Brno: PřF MU, 1997. ISBN 80-210-1501-2.
 • [16] SOLÁROVÁ, M. a K. LICHTENBERG, K. Vybrané kapitoly z historie chemie. Brno: Paido, 2000. ISBN: 80-85931-81-8.
 • [17] STEPANOV, B. Cestou k atomu. Praha: Osvěta, 1951.
 • [18] VACÍK, J. Přehled středoškolské chemie. Praha: SPN, 1995. ISBN 80-85937-08-5.146
 • [19] WINTER, M. WebElements [online]. [Sheffield]: The University Of Sheffield ©1993-2011 [cit. 2010-01-10]. Dostupné z: http://www.webelements.com/.
 • [20] Nobelprize.org [online]. ©2011 [cit. 2010-03-12]. Dostupné z: http://nobelprize.org/.
 • [21] Wikimedia Commons [online]. 2009 [cit. 2010-03-24]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org.
 • [22] Wikipedia [online]. ©2009 [cit. 2010-03-22]. Dostupné z: http://www.wikipedia.org/.
 • Obrázky

 • [1] Atom [online]. 6. 8. 2010 [cit. 2011-12-20]. Dostupné z: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2010_28_uni.php.
 • [2] Cheláty [online]. ©2010 [cit. 2011-12-20]. Dostupné z: http://pmdd.mrp-cz.com/chelaty-clanek-6.
 • [3] Chromatografie [online]. [cit. 2011-12-20]. Dostupné z: http://www.scienceprojectlab.com/ink-chromatography-cool-picture-004.html.
 • [4] Polymer [online]. [cit. 2011-12-20]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/health/opinions/en/dental-amalgam/glossary/pqrs/polymer.htm.
 • [5] Radioaktivní látky [online]. 27. 6. 2010 [cit. 2011-12-20]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0058:20070627:CS:HTML.
 • [6] Reaktor [online]. 6. 10. 2008 [cit. 2011-12-20]. Dostupné z: http://3pol.cz/693-66-a-77-aneb-k-budoucnosti-jadra.
 • [7] Stereochemie [online]. 7. 11. 2011 [cit. 2011-12-20]. Dostupné z: http://de.wikipedia.org/wiki/Stereochemie.
 • [8] Svante August Arrhenius [online]. ©2011 [cit. 2011-12-20]. Dostupné z: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1903/arrhenius-bio.html >.
 • [9] Svante August Arrhenius [online]. 15. 3. 2005 [cit. 2011-12-20]. Dostupné z: http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/ph/ph2/teoriekz.htm.
 • [10] Watson a Crick [online]. 9. 2. 2009 [cit. 2011-12-20]. Dostupné z: http://antarra.blog.cz/0902/genetika-watson-a-crick.
 • [11] Yperit [online]. [cit. 2011-12-20]. Dostupné z: http://kattarit.vyrobce.cz/otrav.latk.htm.