POUŽITÉ INFORMAČNí ZDROJE - 19. století

  Teorie

 • [1] BANÝR, J. aV. R. NOVOTNÝ. Stručné dějiny chemie a chemické výroby. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986.
 • [2] BERNAL, J. D. Věda v dějinách. Díl 1. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1960.
 • [3] BLAŽEK,J. a V. RÁBL. Základy zpracování a využití ropy. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2006. ISBN 80-7080-619-2.
 • [4] BOHÁČEK, I. Elixíry života a smrti: o chemii a chemicích. Praha: Albatros, 1977.
 • [5] BUDIŠ, J. a kol. Historie chemie slovem a obrazem. Brno: PdF MU, 1995. ISBN 80-210-1080-2.
 • [6] BUDIŠ, J. a kol. Stručný přehled historie chemie. Brno: PdF MU, 1996. ISBN 80-210-1463-6.
 • [7] Cídlová, H. a B. Valová. Stručný souhrn historického vývoje chemie. In: XXV. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Brno : Univerzita obrany, 2011. s. 379-388. ISBN 978-80-7231-812-4.
 • [8] DUCHÁČEK, V. Polymery – výroba, vlastnosti, zpracování, použití. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2006. ISBN 80-7080-617-6.
 • [9] Encyklopedická edice: Listy 11: Chemikové. Praha: Encyklopedický dům, 1998. 48 listů. ISBN 80-86044-11-4.
 • [10] GRUBER, J. Výrobci uhlí a popele. In:Zpravodaj SPŠ strojnické [online]. 2002 [cit. 2012-12-11] Dostupné z: http://www.spstr.pilsedu.cz/osobnistranky/josef_gruber/clanky/milir.pdf.
 • [11] IHDE, A. J.The Development of Modern Chemistry.. New York: Dover Publications, Inc., reprint, 1984. ISBN 0-486-64235-6.
 • [12] Karbonizace textilií. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. 18. 5. 2010 [cit. 2011-12-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Karbonizace_textili%C3%AD.
 • [13] Kochovy postuláty. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. 8. 9. 2011 [cit. 2011-12-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kochovy_postul%C3%A1ty.
 • [14] KŘÍŽ, D. Historie krystalografie a strukturní analýzy. [online]. 2000 [cit. 2011-12-01]. Dostupné z: http://www.xray.cz/krystalografie/str13c.htm.
 • [15] KOZLER, D. Z historie polymerů. [online]. 2009 [cit. 2011-12-01]. Dostupné z: http://www.david-kozler.ic.cz/odborne-prace/Z_historie_polymeru.pdf.
 • [16] MOLLIN, J. Historie chemie. Olomouc: Univerzita Palackého, 1992. ISBN 80-7067-080-0.
 • [17] PARTINGTON, J. R. A Short History of Chemistry. New York: Dover Publications, Inc., 1989. ISBN 0-486-65977-1.
 • [18] PICHLER, Jiří. Historie chemie. Brno: PřF MU, 1997. 62 s. ISBN 80-210-1501-2.
 • [19] PROKOPOVÁ, I. Makromolekulární chemie. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2007. ISBN 978-80-7080-662-3.
 • [20] RAAB, M. Polymery a lidé: teze přednášky ke jmenování profesorem [online]. 2004 [cit. 2011-12-01]. Dostupné z: http://archiv.otevrena-veda.cz/users/Image/default/C1Kurzy/Chemie/33raab.pdf.
 • [21] SÖHNEL, O. a M. RICHTER. Průmyslové technologie III. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 1999. ISBN 80-7044-278-6.
 • [22] SOLÁROVÁ, M. a K. LICHTENBERG. Vybrané kapitoly z historie chemie. Brno: Paido, 2000. ISBN: 80-85931-81-8.
 • [23] VOSÁTKA, M. Šest uhlíků Kekulových: úsek z dějin organické chemie. Praha: Toužimský a Moravec, 1945.
 • Obrázky

 • [1] Atom [online]. ©2008 - 2009 [cit. 2011-12-20]. Dostupné z: http://fotovoltaika.falconis.cz/ostatni/atom.php.
 • [2] Benzen [online]. ©2010 [cit. 2011-12-20]. Dostupné z: http://www.chemheritage.org/discover/chemistry-in-history/themes/molecular-synthesis-structure-and-bonding/kekule-and-couper.aspx.
 • [3] Dmitrij Mendělejev [online]. ©2000-2011 [cit. 2011-12-20]. Dostupné z: http://stamps.delcampe.co.uk/item.php?id=85766324&var=Dmitri-Mendeleev-Chemist-Inventor-of-Periodic-Table-Elements-Scientist-Mineral-Minerals-MS-MNH-RUSSIA&language=E&sessionToken=
 • sslLogin_48ec18204a70f6cef5f60362db7eca26&sessionToken=sslLogin_59e343e4ada902ba1f216d27
 • 441a2fc6.
 • [4] Jöns Jacob Berzelius [online]. 18. 3. 2005 [cit. 2011-12-20]. Dostupné z: http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/objevite/objev2/ber.htm.
 • [5] Kaučuk – The Mesoamerican Ball Game [online]. [cit. 2011-12-20]. Dostupné z: http://www.bouncing-balls.com/timeline/ballgame.htm.
 • [6] Konvertor [online]. 2. 11. 2010 [cit. 2011-12-20]. Dostupné z: http://utaoctober2010technicalrevolution.blogspot.com/.
 • [7] Krystaly [online]. ©2011 [cit. 2011-12-20]. Dostupné z: http://www.talnet.cz/web/talnet/krystaly-ii.
 • [8] Kvašení [online]. 26. 10. 2006 [cit. 2011-12-20]. Dostupné z: http://projektysipvz.gytool.cz/ProjektySIPVZ/Default.aspx?uid=591.
 • [9] Lehrbuch der allgemeinen chemie [online]. 9. 4. 2008 [cit. 2011-12-20]. Dostupné z:http://openlibrary.org/books/OL6303772M/Lehrbuch_der_allgemeinen_chemie.
 • [10] Nicolas Appert a konservování potravin 26. 8. 2011 [online]. [cit. 2011-12-20]. Dostupné z: http://www.lookandlearn.com/blog/12778/nicolas-appert-and-the-art-of-food-preservation/.
 • [11] PARTINGTON, J. R. A Short History of Chemistry. New York: Dover Publications, Inc., 1989. ISBN 0-486-65977-1.
 • [12] Prvky a symboly Johna Daltona [online]. ©1999-2011 [cit. 2011-12-20]. Dostupné z: http://www.meta-synthesis.com/webbook/35_pt/pt_database.php?Button=pre-1900+Formulations.
 • [13] PVC – novodur [online]. ©2007 [cit. 2011-12-20]. Dostupné z: http://www.rempoholoubek.cz/eshop/plasty/tyce/pvc-novodur.htm.
 • [14] Roentgen´s First X-ray Photograph [online]. [cit. 2011-12-20]. Dostupné z: http://coolstuff.typepad.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2007/12/29/image001.jpg.
 • [15] Ropný průmysl [online]. ©2011 [cit. 2011-12-20]. Dostupné z:http://www.investclub.cz/cz/clanky/36-jak-vydelat-na-rostoucich-cenach-ropy.
 • [16] Spektroskop [online]. ©2000 -2004 [cit. 2011-12-20]. Dostupné z: http://www.musoptin.com/heele1.html.
 • [17] Textilní továrna [online]. 3. 10. 2005 [cit. 2011-12-20]. Dostupné z: http://www.ivancice.cz/historie-placzek.php.
 • [18] Voltův sloup [online]. 10. 10. 2006 [cit. 2011-12-20]. Dostupné z: http://www.osel.cz/index.php?clanek=2157.
 • [19] William Perkin s anilinem [online]. 12. 10. 2011 [cit. 2011-12-20]. Dostupné z: http://wwwchem.uwimona.edu.jm/courses/CHEM2402/Textiles/Dyeing_Fibres.html.