Xenon

  • chemická značka: Xe
  • název: - český: Xenon, - anglický: Xenon, - latinský: Xenon
  • původ názvu: název prvku je odvozený od řeckého slova xenos (= cizinec, host)
  • doba objevu: xenon objevili v roce 1898 William Ramsay a Morris Travers krátce po objevu neonu a kryptonu
  • získávání v době objevu: podobně jako ostatní vzácné plyny byl získán odstraněním ostatních složek ze zkapalněného vzduchu
  • použití v době objevu: první využití xenonu bylo ve výbojkách užívaných při fotografování od 30. let 20. století, později se začal používat jako anestetikum
  • naleziště v době objevu: xenon je součástí vzduchu, k jeho objevu došlo v Anglii
  • naleziště v Čechách v době objevu: xenon je součástí vzduchu