Wolfram

  • chemická značka: W
  • název: - český: Wolfram, - anglický: Tungsten, - latinský: Wolframium
  • původ názvu: název prvku je odvozený od minerálu wolframitu. Anglický název tungsten je odvozený od staršího švédského názvu minerálu scheelitu (tung sten = těžký kámen).
  • doba objevu: v roce 1781 připravil Carl Wilhelm Scheele kyselinu wolframu, ale izolovat tento prvek dokázali až v roce 1783 Fausto a Juan Jose de Elhuyar
  • získávání v době objevu: wolfram se získával redukcí jeho sloučenin uhlíkem, dnes se používá také redukce vodíkem
  • použití v době objevu: první využití wolframu bylo ve slitinách a tvrdých karbidech pro obráběcí stroje, později se z něho začalo vyrábět vlákno žárovek. Velké uplatnění našel také ve zbrojním průmyslu.
  • naleziště v době objevu: Portugalsko
  • naleziště v Čechách v době objevu: není známo (evidována ložiska Kašperské Hory, Krušné hory)