Vodík

  • chemická značka: H
  • název: - český: Vodík, - anglický: Hydrogen, - latinský: Hydrogenium
  • původ názvu: anglický název navrhl A. L. Lavoisier a je odvozen z řeckého slova ydor geinomai (= vodu tvořící)
  • doba objevu: 18. století
  • získávání v době objevu: tento plyn pozorovali různí badatelé, avšak nepoznali, že se podstatně liší od vzduchu, R. Boyle získal vodík při reakci železitých hřebíků s kyselinou sírovou, v roce 1766 objevil H. Cavendish vodík při rozpouštění neušlechtilých kovů v kyselinách; také zjistil, že při explozi vodíku v kyslíku vzniká voda (voda není prvek, jak se dříve předpokládalo, a je složena z kyslíku a vodíku), v letech 1810 – 1815 zjistil H. Davy, že vodík je základním prvkem v kyselinách, v roce 1866 objevil T. Graham nápadnou rozpustnost vodíku v palladiu, z roku 1878 je znám spektrální důkaz vodíku ve sluneční chromosféře
  • použití v době objevu: o využití vodíku jako paliva se zmínil francouzský romanopisec J. Verne ve svém románu Tajuplný ostrov
  • naleziště v době objevu: není známo
  • naleziště v Čechách v době objevu: není známo