Vanad

  • chemická značka: V
  • název: - český: Vanad, - anglický: Vanadium, - latinský: Vanadium
  • původ názvu: název podle skandinávské bohyně krásy Vanadis
  • doba objevu: v roce 1801 objevil vanad Andrés Manuel del Rio v Mexiku, ale mělo se za to, že se jednalo o chrom. V roce 1831 objevil vanad Nils Sefström ve Švédsku při zkoumání železné rudy. Čistý kov připravil v roce 1867 Henry Enfield Roscoe.
  • získávání v době objevu: první příprava čistého vanadu proběhla redukcí chloridu vanaditého vodíkem, později také redukcí oxidu vanadičného vápníkem
  • použití v době objevu: první využití vanadu bylo v oceli pro zvýšení pevnosti a pružnosti (tato ocel byla poprvé ve velkém využita při výrobě automobilů Ford T)
  • naleziště v době objevu: Mexiko, Švédsko
  • naleziště v Čechách v době objevu: ložiska vanadu na území ČR nejsou známa