Ununtrium

  • chemická značka: Uut
  • název: Ununtrium
  • původ názvu: prvek dosud nebyl pojmenován, zatím je používán zástupný název odvozený od latinských názvů  číslovek tvořících protonové číslo prvku
  • doba objevu: objev prvku oznámili společně vědci z ruské laboratoře v Dubně a americké laboratoře Livermore v roce 2004. V tom samém roce dosáhl stejného výsledku japonský tým v laboratoři RIKEN v Tokiu.
  • získávání v době objevu: ununtrium 283Uut a 284Uut bylo připraveno bombardováním atomů americia 243Am atomy vápníku 48Ca (laboratoř v Dubně) nebo ununtrium 278Uut srážkou atomů bismutu 209Bi s atomy zinku 70Zn (laboratoř RIKEN v Tokiu)
  • použití v době objevu: ununtrium nemá žádné praktické využití
  • naleziště v době objevu: ununtrium je uměle získaný prvek, v přírodě se nevyskytuje
  • naleziště v Čechách v době objevu: ununtrium je uměle získaný prvek, v přírodě se nevyskytuje