Ununpentium

  • chemická značka: Uup
  • název: Ununpentium
  • původ názvu: prvek dosud nebyl pojmenován, zatím je používán zástupný název odvozený od latinských názvů číslovek tvořících protonové číslo prvku
  • doba objevu: objev prvku oznámili společně vědci z ruské laboratoře v Dubně a americké laboratoře Livermore v roce 2004. IUPAC (Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii) v roce 2011 po prozkoumání zprávy rozhodla, že nebyly splněny podmínky pro uznání objevu prvku. Objev byl potvrzen v roce 2013 v laboratoři GSI na univerzitě ve městě Lund ve Švédsku a v Darmstadtu v Německu.
  • získávání v době objevu: ununpentium 291Uup a 288Uup bylo připraveno bombardováním atomů americia 243Am atomy vápníku 48Ca
  • použití v době objevu: ununpentium nemá žádné praktické využití
  • naleziště v době objevu: ununpentium je uměle získaný prvek, v přírodě se nevyskytuje
  • naleziště v Čechách v době objevu: ununpentium je uměle získaný prvek, v přírodě se nevyskytuje